Metoder

Progresso ønsker at fremstille de bedste softwareløsninger i Danmark.

Agile Alliance

Vigtigst af alt er at kunder og brugere er tilfredse.  Derfor har vi i flere år benyttet Agile Project Management.  Med denne type projektledelse undgår vi at lukke os inde i vor egen verden og udvikle software som ikke svarer til behov og ønsker.

Ved at fokusere på tæt kommunikation, planlægning der tillader fleksibilitet, hyppig test af software samt valg af enkle og effektive metoder kan vi holde et højt kvalitetsniveau til en favorabel pris.

Progresso lægger vægt på kreativitet og på at søge innovative løsninger der i så høj grad som muligt hviler på standarder for dokumenter, software og platforme m.m.  Herved sikres at vores software kan indgå i samspil med software fra andre firmaer – også i fremtiden.


Erfaring og metodik giver gode resultater:

Det er ikke sket før at vi har fået en første prototype som det ikke er lykkedes at crashe.

Sagt af forlaget Alinea om cd-rom-udgivelse produceret af Progresso.  Alinea har lanceret mange softwareprodukter og har mere end en tredjedel af det danske skoleordbogsmarked.