Anvendte teknologier

Progresso har været involveret i meget forskelligartede projekter og derigennem fået solid erfaring med mange teknologier, standarder og platforme.

Nogle få af disse nævnt i flæng: