Informationsordbogen

Det Informationsvidenskabelige Akademi (logo)

Informationsordbogen er et projekt der udspringer af en vejledning fra Dansk Standardiseringsråd.  Websystemet drives af Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole).

Informationsordbogen har i mange år været vigtig bl.a. i forbindelse med undervisning, men det var særdeles dyrt at opdatere og trykke publikationen.

Udgivelse på web har løst disse problemer, og samtidig er ordbogen blevet tilgængelig for mange flere brugere.

Ud over søge- og præsentationssider indeholder websystemet et komplet sæt af onlineværktøjer til ordbogsredigering (oprettelse af artikler med brugerstyring, automatisk kontrol og vedligeholdelse af krydsreferencer, illustrationer o.a.).

Systemet er baseret på standardsoftware som findes på næsten enhver webserver:  PHP og MySQL.

P.t. er der få tusinde termer i systemet, men der kan tilføjes flere hundrede tusinde termer uden problemer.

Systemet kan opleves online.
NB:  Systemet trænger til en opdatering til moderne skærme (kunden ønsker dette senere).

Funktionalitet for almindelige brugere

Almindelige brugere tilgår typisk systemet via søgesiden.

Herfra foretages hurtig fuldtekstsøgning i danske og engelske termer samt ordbogsartikler m.m.

Man kan også gennemse ord og udtryk som er samlet i klynger (grupper af associativt forbundne ord og udtryk).

Funktionalitet for redaktører

Redaktørerne har rådighed over mange andre faciliteter.

Helt centralt findes selvfølgelig redigeringsmulighederne.  De er samlet i en formular (uden en masse undervinduer).  Her udfyldes felter efter behov, og illustrationer kan tilføjes.

På basis af formularen finder systemet selv ud af at formatere teksten, og fordele informationerne til de rette steder således at søgning er optimal og krydsreferencer kan kontrolleres automatisk.

Nye begreber kan oprettes evt. uden at offentliggøre dem, og de kan tildeles andre tilstande til hjælp for vedligeholdelse af ordbogen.  Der kan tilføjes noter som kun kan ses af andre redaktører.

Det er enkelt at oprette homografer (forskellige begreber/termer med samme stavemåde) og krydsreferencer:

Homografer oprettes ved at nummerere termer.  Fx album1 og album2 for en bog/et hæfte hhv. en musikudgivelse.

En krydsreference (som hyperlink) i en tekst angives blot ved at omslutte referencen med kantede parenteser, fx ...der benyttes et [hulkort] til....  Efter samme princip oprettes bl.a. hyperlink til andre websteder.

Der findes mange muligheder for at styre layoutet såsom tabelopstilling o.a.

Redaktørerne har ud over alm. søgning (med ekstra information) også mulighed for at vise/fremsøge følgende:

  • Klyngeoversigt
  • Homografoversigt (termer med samme stavemåde)
  • Ugyldige/svage henvisninger (krydsreferencer)
  • Seneste ændringer
  • Ændrede begreber i et datointerval
  • En redaktørs ændringer

Systemet overholder dominerende anbefalinger til terminologisk registrering.

Dokumentation til enhver funktion er tilgængelig online (klik på spørgsmålstegn ?).